Avbestilling

Har du bestilt bil fra en forhandler som opptrer som næringsdrivende, gir forbrukerkjøpsloven deg rett til å avbestille kjøpet frem til levering skjer. Bilkjøpet kan ikke avbestilles etter at kjøretøyet er levert. Ved kjøp fra privatperson har man som hovedregel ingen rett til å avbestille kjøpet. 

Benytter du deg av retten til avbestilling, kan ikke selger fastholde kjøpet og kreve betaling for bilen. Dersom du trekker deg fra kjøpet før bilen er levert, er det imidlertid viktig å merke seg at selger kan kreve et avbestillingsgebyr eller erstatning for tap som følger av avbestillingen. Denne erstatningen kan fort bli høy, og det vil derfor ikke nødvendigvis lønne seg å avbestille kjøpet fremfor å få bilen levert.

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig