Bil solgt «som den er»

Forbehold fra selger, og hvilke rettigheter har kjøper?

Når man kjøper bil hender det at selger tar forbehold om at bilen selges «som den er». Dette fritar ikke selger fra ethvert ansvar, og du skal ikke måtte akseptere hva som helst. Du kan ha et mangelskrav dersom selger har holdt tilbake opplysninger, selger har gitt feil opplysninger, eller dersom bilen er i dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med ut fra opplysninger om pris, alder og kilometerstand. Er bilen kjøpt av en privatperson, må den være i vesentlig dårligere stand. 

Avtalefriheten i norsk rett innebærer at dere i utgangspunktet kan inngå en avtale med det innholdet dere selv ønsker. Det er likevel lurt å merke seg at kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven har flere ufravikelige bestemmelser som vil regulere forholdet mellom deg og selger. Blant annet vil reglene om reklamasjon og reklamasjonsfrist få betydning også ved kjøp av bil som selges «som den er».

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig