Erstatning ved bilkjøp

Kompensasjon av utgifter 

Har du hatt utgifter som følge av forsinkelse eller mangel, kan du ha rett til å få nødvendige ekstrautgifter erstattet av selger. Du må da som kjøper ha lidt et økonomisk tap, og det er dermed viktig å ta vare på kvitteringer slik at du kan dokumentere utgiftene du har hatt. Erstatning kan særlig være aktuelt i tilfeller hvor kjøper står uten bil grunnet forsinkelse eller mangel, og hvor det er nødvendig med leiebil i mellomtiden. 

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig