Forbrukerkjøpsloven ved kjøp av bil

Hvilken lov som gjelder for ditt kjøp eller salg av bil, kan få stor betydning for dine rettigheter og plikter i forbindelse med kjøpet. Om det er kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som setter rammer for kjøpsavtalen, avhenger av hvem du som privatperson handler med.

Hvis du som privatperson kjøper en bil av en bilforhandler eller andre som «opptrer i næringsvirksomhet», gjelder reglene i forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gir et særlig vern til deg som forbruker.

Inngår du som privatperson en kjøpsavtale med en annen privatperson, kommer kjøpsloven til anvendelse. Dette gjelder uavhengig av om du opptrer som selger eller kjøper. Kjøper du en bruktbil av en privatperson på Finn.no, eller annen plattform for private kjøp og salg av bil, vil det altså være kjøpslovens regler som gjelder.

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig