Forsinkelse

Når foreligger det en forsinkelse? 

Hvis utleveringen av din bil blir forsinket, kan du ha krav på å heve kjøpet og få erstatning for de kostnader som forsinkelsen har medført for deg.

En forsinkelse forekommer når bilen blir levert på et senere tidspunkt enn det som er avtalt mellom deg og selger. Hvis det ikke er avtalt et tidspunkt for levering, sier forbrukerkjøpsloven at bilen skal leveres «uten unødig opphold», men senest innen 30 dager etter kjøpet ble inngått. For kjøp mellom privatpersoner, oppstiller kjøpsloven kun et krav om at bilen skal levers «innen rimelig tid» etter kjøpet. 

I sistnevnte tilfelle kan det være vanskelig å fastslå når det foreligger en forsinkelse. Dette kan vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen hjelpe deg med, samt hvilke krav du som følge av forsinkelsen kan rette mot selger.

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig