Garanti vs. reklamasjonsrett

Utvidelse av ansvar

Mens retten til å reklamere følger av lov, kan også kjøpet av ny bil være sikret utover reklamasjonsretten gjennom en garanti gitt av selgeren. Selger kan i en garantiavtale pådra seg ansvar for en lengre periode enn to/fem år. Hvis en bilforhandler tilbyr deg syv års garanti på bilen, vil du kunne ha krav på at selgeren utbedrer feil og mangler ved bilen selv etter at reklamasjonsfristen på to/fem år har gått ut.

Hvilke rettigheter en slik garanti innebærer, avhenger av hva som følger av avtalen. Du kan ta kontakt med oss dersom du lurer på om dine bilproblemer er dekket av garanti- eller reklamasjonsrett.

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig