Heving av bilkjøp

Kontraktsbrudd

I enkelte tilfeller hvor det ikke er tilfredsstillende med retting eller prisavslag, kan du kreve heving av kjøpet. Det må da foreligge et kontraktsbrudd fra selgers side, som gir kjøper rimelig grunn til å si seg løs fra kontrakten. Heving av avtalen innebærer at kjøpekontrakten med selger opphører, og at alle ytelser i forbindelse med avtalen tilbakeføres. Du får pengene dine tilbakebetalt, mot at selger får bilen tilbakelevert.  

Har du kjøpt bilen av en annen privatperson, kan du etter kjøpsloven heve kjøpet dersom mangelen medfører et vesentlig kontraktsbrudd. Er bilen kjøpt hos en bilforretning, kan du etter forbrukerkjøpsloven heve kjøpet dersom mangelen ikke er uvesentlig. Adgangen til å heve avtalen som forbruker er bredere, enn når du handler med en annen privatperson

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig