Mangler

Har bilen en feil eller mangel? 

Din nye bil har en mangel dersom den ikke er i den stand som du kan forvente i henhold til avtalen som er inngått. Er det ikke avtalt noe spesielt, skal bilen være i samsvar med det man normalt kan regne med ut fra bilens alder, bruk, kjørelengde og liknende. Eksempelvis vil det foreligge en mangel dersom det står i annonsen at bilen er rustfri, men den ved levering har store rustskader. Som kjøper av bruktbil kan man ikke forvente det samme som ved kjøp av en ny bil. Nye biler kan imidlertid også ha feil og mangler, men da ikke som følge av bruk eller manglende vedlikehold. 

Hvis kjøretøyet du har kjøpt har en mangel, kan det gi grunnlag for krav mot selger i form av prisavslag, retting, heving av avtalen eller erstatning. Kravet kan rettes uavhengig av om selger er privatperson eller næringsdrivende.

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig