Prisavslag bilkjøp

Reduksjon i bilens verdi

Hvis mangelen ikke rettes av selger, kan du ha krav på prisavslag. Prisavslaget skal normalt tilsvare reduksjonen i bilens verdi. Motorvognen du har kjøpt (bil, motorsykkel, campingvogn etc.) har en verdireduserende mangel dersom den har en skade eller feil som fører til at den får nedsatt markedsverdi. I særlige tilfeller kan prisavslaget i stedet settes til det beløpt det ville koste å få bilen i mangelfri stand. 

Det å kreve prisavslag utelukker ikke at du kan kreve erstatning i tillegg. Mens et prisavslag skal dekke den reduserte markedsverdien til kjøretøyet som følge av en mangel, vil en erstatning kunne dekke andre tap som mangelen har påført; eksempelvis kostnader ved undersøkelse hos bilverksted. 

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig