Retting

Utbedring av feil eller mangel

Når du retter et mangelskrav mot selger, må du som regel i første omgang akseptere at selger forsøker å rette opp feilen eller utbedre mangelen. Dette skal skje innen rimelig tid og uten kostnader eller vesentlig ulempe for deg. Selger kan foreta to forsøk på å rette samme mangel. Dersom kjøper retter mangelen selv, vil mangelskravet og muligheten for å kreve heving bortfalle.

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig