Undersøkelsesplikt

Undersøkelse i forkant av kjøp 

Kjøper bør ved kjøp av bil besiktige og prøvekjøre bilen før kjøpet gjennomføres dersom det er mulig. Man kan ikke reklamere på feil man burde oppdaget ved besiktigelsen eller under prøvekjøringen. 

Undersøkelse etter overtagelse

Som kjøper har du en undersøkelsesplikt når du overtar bilen. Du må innenfor rimelighetens grenser undersøke bilen for feil eller mangler. Dette da reklamasjonsfristen løper fra feilen eller mangelen ble eller burde blitt oppdaget.

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig