Våre Biladvokater hjelper deg

Garanti på bil

I de aller fleste tilfeller kjøpes og selges biler med en type garantiordning. Erfaringsmessig ser vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen at mange er usikre på hvilke rettigheter og plikter man har om bilen selges med garanti, dersom bilen skulle vise seg å ha feil eller mangler. Hva er garanti og hvilke rettigheter får man ved garantier?  I denne artikkelen vi gi deg en oversikt over de mest sentrale spørsmålene knyttet til garanti på biler. 

Hva er garanti? 

En garanti er en privatrettslig avtale mellom kjøper og selger. I en garantiavtale påtar selger seg frivillig ansvaret for å reparere eller erstatte et produkt på nærmere angitte vilkår innenfor en konkret tidsperiode. I tråd med prinsippet om avtalefrihet kan selger fritt fastsette vilkårene for garantiavtalen. Det betyr at lengden og vilkårene generelt kan variere, for eksempel mellom ulike bilmerker. 

For å finne ut hva din garantiavtale innebærer, må det foretas en alminnelig avtaletolkning av garantiavtalen. Trenger du bistand til å fastsette hva dine rettigheter er etter garantiavtalen, kan vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen gi deg råd og veiledning. Ta kontakt her for en kort og uforpliktende samtale med en av våre dyktige advokater! 

Nybilgaranti og bruktbilgaranti

Nybilgaranti er en avtale mellom kjøper og selger, der selger garanterer for varen for en viss kjørelengde og/eller alder. Vanligvis er nybilgarantien på enten fem år eller 100 000 kjørte kilometer, alt ettersom hva som inntrer først. Garantien gjelder fra bilen registreres første gang og er vanligvis delt mellom fabrikk og forhandler. Det innebærer at om en bil er levert fra fabrikk, vil fabrikanten som regel garantere for de første to årene, mens importøren garanterer for de neste tre årene. Hovedregelen er at nybilgarantien følger med bilen ved videresalg. For kjøper som tenker å handle bruktbil er det dermed lurt å undersøke om garantien fortsatt gjelder. 

Bruktbilgaranti er en garanti der selgeren garanterer for bilen. I motsetning til nybilgaranti, begynner bruktbilgarantien å løpe fra den dagen du kjøper bilen. Varigheten av slike bruktgarantier varierer, men er vanligvis kortere enn nybilgarantiene, eksempelvis 12 måneder og 12 000 kjørte kilometer. 

Hva er forskjellen på garanti og reklamasjon?

Garanti er en selgers selvpålagte løfte om at varen skal holde et visst minimum av kvalitet over en fastsatt periode. For at garantiavtalen skal ha reell betydning, må den gi kjøperen bedre rettigheter enn det som følger av reklamasjonsreglene i kjøpslovene. 

Reklamasjon skiller seg fra en garanti ved at det utgjør en lovbestemt rettighet som er nedfelt i blant annet kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsretten innebærer at kjøperen har rett til å gjøre gjeldende ulike misligholdsbeføyelser innenfor angitte frister dersom det foreligger en mangel ved varen eller tjenesten. 

Hvilke rettigheter har du om garantien har gått ut? 

Dersom garantien på bilen har utløpt, blir spørsmålet hvilke rettigheter du som kjøper har i de tilfellene. Reklamasjonsreglene består uavhengig av om garantien har utløpt, så lenge reklamasjon gis innenfor lovens frister. Selgeren har dermed ikke mulighet til å begrense kjøperens lovbestemte rettigheter. Dette betyr at dersom bilens garanti på ett år er utløpt, vil reklamasjonsretten etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven gjelde. 

Reklamasjonsreglene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven 

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven gir kjøperen en lovpålagt rettighet til å fremme krav overfor selger når varen har en feil eller mangel, forutsatt at visse nærmere vilkår er oppfylt. Foretas bilkjøpet av en forbruker fra næringsdrivende gjelder forbrukerkjøpsloven. Kjøper du bilen av en privatperson er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27 operer med ulike absolutte og relative reklamasjonsfrister. 

Kjøpsloven § 32 

Den absolutte reklamasjonsfristen angir det seneste tidspunktet en reklamasjon kan fremsettes. Etter kjøpsloven er den absolutte reklamasjonsfristen to år. Det vil si at du må reklamere innen to år etter at du overtok bilen, så lenge selgeren ikke har påtatt seg ansvar eller gitt garanti for en lenger periode. 

Den relative reklamasjonsfristen etter kjøpsloven innebærer at kjøperen må reklamere innen «rimelig tid» etter at vedkommende oppdaget eller burde oppdaget at bilen hadde en feil eller mangel. Hva som er «rimelig tid» avgjøres etter en helhetsvurdering hvor blant annet forholdet mellom partene, muligheten til å oppdage mangelen og kunnskap om denne har betydning. 

Forbrukerkjøpsloven § 27

Den absolutte reklamasjonsfristen for bil etter forbrukerkjøpsloven er fem år. Det betyr at dersom du er forbruker og har kjøpt en bil av en bilforhandler, kan du reklamere innen fem år etter at du overtok bilen. Har selgeren likevel gitt garanti for bilen i mer enn fem år, er det denne som gjelder. 

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at forbrukeren innen «rimelig tid» etter å ha oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen må reklamere. Etter forbrukerkjøpsloven er reklamasjonsfristen likevel aldri kortere enn to måneder.  

Bistand i din sak?

Har du spørsmål angående garanti på bilen din eller dine rettigheter i henhold til loven, kan du kontakte en av våre dyktige advokater i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen. Vi har lang erfaring og bred kunnskap innenfor kontraktsrett! 

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.wpmudev.host
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig