Våre Biladvokater hjelper deg

Tilstandsrapport – Verkstedsundersøkelse av bil

Kjøper du bruktbil er det mange forhold ved bilen som er vanskelig å oppdage og det kan derfor være lurt å skaffe seg en tilstandsrapport. 

En tilstandsrapport er en oversikt over bilens tekniske stand og gir deg informasjon om eventuelle feil og mangler som bør utbedres. Det er vanlig at en tilstandsrapport inneholder informasjon om de forholdene som er vanskelig å oppdage ved vanlig sjekk og prøvekjøring, som forhold ved motor, girkasse, bremser, eksosanlegg, hjuloppheng og styring.

Hvorfor burde jeg få undersøkt bilen? 

Ettersom en tilstandsrapport gir oversikt over bilens tekniske tilstand, vil det være både effektivt og hensiktsmessig å kunne fremvise en tilstandsrapport ved et eventuelt salg både for kjøper og selger. Selger har alltid opplysningsplikt, og en tilstandsrapport vil kunne avdekke feil ved bilen og rettferdiggjøre den prisen som er satt. Selv om selger har opplysningsplikt når det gjelder vesentlige forhold, er det likevel alltid gunstig å ha en nøytral tilstandsrapport av hensyn til begge parter. Dersom bilen selges billig vil en tilstandsrapport gi indikasjon på hvilke mangler som må utbedres og hvorfor bilen er satt til den aktuelle prisen.  

Dokumentasjon i en tvist 

Skulle det dukke opp en tvist i etterkant av salget, vil en tilstandsrapport bidra til å oppklare forholdene og bevise bilens tekniske stand på salgstidspunktet. Dersom kjøper mener at bilen har en mangel og dette ikke står i tilstandsrapporten, vil det være et argument for at mangelen har oppstått i ettertid og dermed ikke er selgers ansvar. På denne måten er kjøper avskåret fra å kreve prisavslag o.l., og selger reduserer faren for å havne i konflikt med kjøper ved å skaffe dokumentasjon på bilens tekniske stand. 

Kostnad for å få undersøkt bilen 

Pris på tilstandsrapport kan variere etter hvilket verksted du velger å få utført undersøkelsen hos, og kan ligge på alt fra 700-3000 kroner. Selv om en tilstandsrapport kan koste litt, vil det lønne seg å gjennomføre denne for å redusere risikoen for konflikt etter salget, samt at det vil kunne gi en pekepinn på bilens reelle verdi.  

Reklamasjon 

Kjøper du en bil med tilstandsrapport skal alle forhold om bilens tekniske tilstand være opplyst. Dersom kjøper skulle oppdage feil ved bilen i ettertid vil det være høyere terskel for å kunne reklamere. Dette fordi det vil være sannsynlig at mangelen kan ha oppstått i ettertid og at forholdene dermed ikke omfattes av reklamasjonsreglene. Dersom tilstandsrapporten imidlertid ikke gir uttrykk for en mangel og det oppstår en feil som ikke skyldes vanlig slitasje eller feil bruk, kan dette være forhold du har rett til å reklamere på. En tilstandsrapport vil derfor være nyttig både for kjøper og selger når det gjelder å forhindre fremtidig konflikt. 

Trenger du bistand? 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller behov for advokathjelp i forbindelse med kjøp og salg av bruktbil. Vi bistår deg gjerne. 

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig