2 min read

Leasing av bil

Leasing av bil

Hva er leasing? 

Dersom du ikke ønsker å kjøpe en helt ny bil er et alternativ å lease. Leasing er en avtale om leie av bil over en nærmere bestemt tidsperiode. Leieperioden strekker seg gjerne over 3-4 år og når avtalt tidsperiode er over leveres bilen tilbake til forhandler. Ordningen er gunstig for deg som vil bytte bil regelmessig og ikke ønsker bekymring rundt salg av bil eller risiko for verditap. 

Fordeler med leasing

I en leasingavtale vil du alltid få en ny og sikker bil hvor de månedlige kostnadene er forutsigbare og fastsatt i forkant. En leasingavtale medfører også at du slipper å ta opp et eget billån eller binde opp sparekapitalen din. Ettersom leasing ikke vises på selvangivelsen, vil det heller ikke være problematisk å få lån i andre sammenhenger.  For mange vil leasing derfor være mer gunstig økonomisk og fremstå som en sikker og forutsigbar løsning. 

En leasingavtale vil passe for deg som vil ha faste utgifter hver måned og ønsker å bytte bil regelmessig. 

Ulemper med leasing

Ulempen med leasing er at det kan være kostbart og ved avtaleslutt sitter du igjen tomhendt uten en bil å selge. Mye av kostnadene tilknyttet leasing skjer også gjennom forskuddsleie, noe som innebærer at dersom bilen blir skadet kan du i mange tilfeller miste forskuddsleien. Erstatning går nemlig til leasingselskapet selv om det er du som er forsikret. 

Dersom det er unormalt mye slitasje på bilen risikerer du også at leasingselskapet belaster deg ekstra. Ofte kan det oppstå konflikt mellom privatpersonen og leasingselskapet om hva som er normal slitasje. 

Viktige ting å være klar over 

  • Når du signerer en leasingavtale er det viktig å gjennomgå avtalen nøye og se over alle kostnader som påløper avtalen. De totale kostnadene vil omfatte startleie, etableringsgebyr og månedsleie for leieperioden. Det er derfor viktig å huske på at det er totalprisen som er det sentrale for hvorvidt det er en god avtale, ikke månedsbeløpet. 
  • Vurderer du å inngå en leasingavtale anbefales det å innhente tilbud fra flere leasingselskap og ikke gå for det første og beste tilbudet. Mange leasingselskap prøver å matche hverandre og du kan derfor få en bedre avtale dersom du undersøker tilbud fra ulike forhandlere. 
  • Ønsker du å tre ut av kontrakten før dens utløp vil du tape startleien. I tillegg risikerer du å bli økonomisk ansvarlig for tap oppsigelsen påfører leasingselskapet.
  • Moms må betales på alt som reguleres i avtalen. Dette omfatter blant annet leasingleien og årsavgiften. 
  • En leasingavtale har ofte et tak på antall kilometer du kan kjøre. Kjører du mer enn det som følger av avtalen uten å informere leasingselskapet vil du måtte betale for de ekstra kilometerne. Ofte settes prisen pr kilometer til 2 eller 3 kr, så dette kan bli et høyt beløp dersom avtalens kjørelengde ikke oppjusteres. 
Bil kjøpt fra forhandler eller privatperson

Bil kjøpt fra forhandler eller privatperson

Bilkjøp kan foregå på flere arenaer og selger kan være både en profesjonell bilforhandler eller en privatperson. Denne artikkelen gir deg et innblikk...

Read More
Garanti på bil

Garanti på bil

I de aller fleste tilfeller kjøpes og selges biler med en type garantiordning. Erfaringsmessig ser vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen at mange er...

Read More
Erstatning etter kjøp av bil

Erstatning etter kjøp av bil

Har du opplevd at bilen din har en feil eller mangel, eller at den ble levert for sent av selger i forhold til det som ble avtalt? Hvis svaret er ja,...

Read More