Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2 min read

Heving og prisavslag ved bilkjøp

Har du kjøpt en bil hvor det foreligger en mangel kan du etter loven fremme flere krav mot selger. To av de vanligste kravene er prisavslag og heving. Hvorvidt du kan kreve heving eller prisavslag beror på mangelens alvorlighetsgrad og dens...

Read More

3 min read

Fuktskadet bobil - Hvilke rettigheter har du?

Det er ikke uvanlig at bobiler får fuktskader etter et par års bruk. I mange tilfeller opplever likevel bobilkjøpere at fuktskadene er større enn hva...

Read More

2 min read

Tilstandsrapport - Verkstedsundersøkelse av bil

Kjøper du bruktbil er det mange forhold ved bilen som er vanskelig å oppdage og det kan derfor være lurt å skaffe seg en tilstandsrapport.

Read More

2 min read

Bil kjøpt fra forhandler eller privatperson

Bilkjøp kan foregå på flere arenaer og selger kan være både en profesjonell bilforhandler eller en privatperson. Denne artikkelen gir deg et innblikk...

Read More

2 min read

Når er det inngått en bindende avtale?

En avtale kan inngås på flere ulike måter og er ofte et resultat av en lengre forhandlingsprosess. Det er viktig å være klar over at lovens ordning...

Read More

2 min read

Leasing av bil

Hva er leasing? Dersom du ikke ønsker å kjøpe en helt ny bil er et alternativ å lease. Leasing er en avtale om leie av bil over en nærmere bestemt...

Read More

2 min read

Forsinket levering av bilen - Hvilke rettigheter har kjøper?

Kjøpsretten omfatter alle kjøp av varer eller tjenester. I bilsaker inngår kjøperen en avtale med selgeren om å overta bilen mot et vederlag. Dersom...

Read More

2 min read

Har selger valgfrihet når det gjelder å rette mangelen og hvor bilen repareres?

Ved kjøp av bil har du rett til å fremme reklamasjonskrav om blant annet prisavslag, heving, utbedring eller omlevering dersom bilen viser seg å ha...

Read More

2 min read

Hvor mange forsøk har selger til å rette feil eller mangler?

I etterkant av kjøp er det mange som opplever at det er feil og mangler ved varen. I slike tilfeller er det ofte ønskelig for kjøperen å fremsette...

Read More

3 min read

Angrerett ved kjøp av bruktbil

Har du bestilt bil fra en forhandler som opptrer som næringsdrivende, gir forbrukerkjøpsloven deg rett til å avbestille kjøpet frem til levering...

Read More