1 min read

Forskjellen på formidlingssalg og kommisjonssalg

Forskjellen på formidlingssalg og kommisjonssalg
Forskjellen på formidlingssalg og kommisjonssalg
2:24

Når du vurderer å selge bilen din, har du flere alternativer. To av de mest vanlige metodene er formidlingssalg og kommisjonssalg. For å hjelpe deg med å ta et informert valg, skal vi se nærmere på forskjellene mellom disse to salgsmetodene.

Hva er formidlingssalg?

Formidlingssalg innebærer at en mellommann (forhandler) hjelper deg med å selge bilen din. Salget skjer i ditt navn og for din regning. Dette betyr at du som selger står ansvarlig for eventuelle reklamasjoner etter salget. Fordelen med formidlingssalg er at det ofte er rimeligere enn kommisjonssalg, men det medfører også høyere risiko siden du må håndtere eventuelle problemer som oppstår etter at bilen er solgt.

Hva er kommisjonssalg?

Kommisjonssalg betyr at forhandleren selger bilen i eget navn, men for din regning. Forhandleren tar på seg ansvaret for reklamasjoner, noe som gir kjøperen en ekstra trygghet. Dette gjør bilen din mer attraktiv for potensielle kjøpere. Fordelen med kommisjonssalg er at det gir en mer bekymringsfri opplevelse for selgeren, men det er ofte dyrere enn formidlingssalg.

Hovedforskjeller mellom formidlingssalg og kommisjonssalg

  1. Ansvar: Ved formidlingssalg står du som selger ansvarlig for reklamasjoner, mens ved kommisjonssalg er det forhandleren som tar på seg dette ansvaret.
  2. Kostnad: Formidlingssalg er vanligvis billigere enn kommisjonssalg, men gir mindre trygghet.
  3. Attraktivitet for kjøper: Kommisjonssalg kan gjøre bilen mer attraktiv for kjøpere, da de har reklamasjonsrett hos forhandleren.
  4. Salg i eget navn: Ved formidlingssalg selges bilen i ditt navn, mens ved kommisjonssalg selges den i forhandlerens navn.

Hvilken salgsmetode skal du velge?

Valget mellom formidlingssalg og kommisjonssalg avhenger av din komfort med risiko og økonomiske situasjon. Ønsker du minimal involvering og maksimal sikkerhet, er kommisjonssalg det beste valget. Hvis du derimot er komfortabel med en viss risiko og ønsker å spare penger, kan formidlingssalg være riktig for deg.

Oppsummering

Når du skal velge mellom formidlingssalg og kommisjonssalg, bør du vurdere hvor mye ansvar du er villig til å ta og hvor mye du er villig til å betale for salget. Kommisjonssalg gir ofte en mer bekymringsfri opplevelse, men til en høyere kostnad. Formidlingssalg kan være rimeligere, men medfører høyere risiko.

Nøkkelord i artikkelen: privat salg, bil i kommisjon, ta kontakt, dersom det skulle oppstå, kommisjon må, forhandleren står ansvarlig, solgt bilen, kjøper bil.

Hvor mange forsøk har selger til å rette feil eller mangler?

Hvor mange forsøk har selger til å rette feil eller mangler?

I etterkant av kjøp er det mange som opplever at det er feil og mangler ved varen. I slike tilfeller er det ofte ønskelig for kjøperen å fremsette...

Read More
Forsinket levering av bilen - Hvilke rettigheter har kjøper?

Forsinket levering av bilen - Hvilke rettigheter har kjøper?

Kjøpsretten omfatter alle kjøp av varer eller tjenester. I bilsaker inngår kjøperen en avtale med selgeren om å overta bilen mot et vederlag. Dersom...

Read More
Bil kjøpt fra forhandler eller privatperson

Bil kjøpt fra forhandler eller privatperson

Bilkjøp kan foregå på flere arenaer og selger kan være både en profesjonell bilforhandler eller en privatperson. Denne artikkelen gir deg et innblikk...

Read More