3 min read

Hva betyr det å reklamere innen rimelig tid?

Hva betyr det å reklamere innen rimelig tid?
Hva betyr det å reklamere innen rimelig tid?
4:19

Når du kjøper en bil, er det viktig å vite hvilke rettigheter du har dersom det oppstår feil eller mangler. En sentral del av disse rettighetene er muligheten til å reklamere. Men hva betyr det egentlig å reklamere innen rimelig tid?

Dette spørsmålet kan være avgjørende for om du får rettet opp i mangelen eller ikke. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva det betyr å reklamere innen rimelig tid ved kjøp av bil, hvilke lover og regler som gjelder, og hvilke konsekvenser det kan ha hvis du reklamerer for sent.

Hva betyr det å reklamere innen rimelig tid?

Å reklamere innen rimelig tid betyr at kjøper må informere selger om feilen eller mangelen så snart som mulig etter at den er oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Ifølge Forbrukerkjøpsloven § 27 må forbrukeren reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Fristen for å reklamere kan variere, men det er alltid en minimumsfrist på to måneder fra det tidspunktet forbrukeren oppdaget mangelen.

Gjeldende lover og regler

Ved kjøp av bil er det to hovedlover som regulerer reklamasjonsfrister: Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven. Kjøpsloven gjelder ved kjøp mellom privatpersoner eller mellom næringsdrivende, mens Forbrukerkjøpsloven gjelder ved kjøp mellom forbrukere og næringsdrivende. Ifølge Kjøpsloven § 32 må kjøper reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget, og det er en absolutt reklamasjonsfrist på to år fra overtakelsen av varen.

Forbrukerkjøpsloven gir forbrukeren bedre beskyttelse enn Kjøpsloven. I henhold til Forbrukerkjøpsloven § 27 må forbrukeren reklamere innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. I praksis betyr dette at forbrukeren alltid har minst to måneder på seg til å reklamere etter at mangelen ble oppdaget. Hvis tingen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre enn to år, er den absolutte fristen for å reklamere fem år.

Eksempler på rimelig tid ved bilkjøp

Hva som anses som rimelig tid kan variere avhengig av situasjonen. For eksempel, hvis du kjøper en bil og oppdager en feil, må du reklamere så snart som mulig. I praksis betyr dette ofte innen to måneder etter at du oppdaget mangelen.

For mer komplekse problemer som motorfeil eller elektroniske feil kan det aksepteres lengre reklamasjonstider. Det er viktig å dokumentere når feilen ble oppdaget og å kontakte selger umiddelbart for å informere om problemet.

Konsekvenser av sen reklamasjon

Dersom man ikke reklamerer innen rimelig tid, kan man miste retten til å gjøre krav gjeldende mot selger. Dette kan innebære at man ikke får rettet opp i mangelen, heve kjøpet av bilen eller får prisavslag. Derfor er det viktig å handle raskt og informere selger om eventuelle feil så snart de oppdages.

Hvordan reklamere

For å reklamere bør man først kontakte selger og informere om feilen. Det er lurt å gjøre dette skriftlig, for eksempel via e-post, for å ha dokumentasjon på reklamasjonen. Man bør også beskrive feilen så nøyaktig som mulig og oppgi dato for kjøpet. En skriftlig reklamasjon gir bedre bevis på at man har reklamert innen rimelig tid. Dersom man ønsker å heve kjøpet skal dette fremgå av reklamasjonen. 

Nøytral reklamasjon og spesifisert reklamasjon

En reklamasjon trenger i første omgang ikke å være omfattende eller spesifisert. Det holder at man informerer selger om at det foreligger en mangel, og hva denne mangelen består i. Dette kalles en nøytral reklamasjon. 

Hvis kjøperen ønsker å kreve retting, heving eller omlevering, er det i henhold til kjøpsloven nødvendig at kjøperen også sender inn en spesifisert reklamasjon. Det må tydelig fremgå om kjøperen krever retting, heving eller omlevering for at disse kravene skal være gyldige som misligholdsbeføyelser. Hvis kjøperen kun sender inn en generell reklamasjon uten å spesifisere krav om retting, heving eller omlevering, kan resultatet bli at kjøperen bare har rett til erstatning eller prisavslag.

Eksempler på situasjoner der reklamasjon er relevant

  1. Motorfeil: Oppdager du en motorfeil kort tid etter kjøpet, bør du reklamere umiddelbart. Selv om det kan være rimelig å bruke litt tid på å undersøke feilen nærmere, bør du ikke vente for lenge.
  2. Elektroniske feil: Dersom bilens elektronikk slutter å virke etter noen måneder, bør du kontakte selger så snart som mulig. Selv om du har to måneder på å reklamere, er det lurt å gjøre det raskt.
  3. Karosserifeil: Hvis du oppdager rust eller andre karosseriskader, er det viktig å reklamere så raskt som mulig for å sikre at du overholder fristen.

 

Nøkkelord i denne artikkelen: kortere enn to måneder, må reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget, gjøre mangelen gjeldende, reklamasjonen må, påtatt seg ansvar for mangler, konkret vurdering, relative fristen, reklamert i tide.

Heving av kjøp ved kollisjonskade

Heving av kjøp ved kollisjonskade

Kollisjonsskadet bil – kan du kreve kjøpet hevet?

Read More
Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bruktbil

Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bruktbil

Ved kjøp av bruktbil har kjøper undersøkelsesplikt av bilen ved overtakelse på lik linje som at selger har opplysningsplikt. Dette innebærer at...

Read More
Forsinket levering av bilen - Hvilke rettigheter har kjøper?

Forsinket levering av bilen - Hvilke rettigheter har kjøper?

Kjøpsretten omfatter alle kjøp av varer eller tjenester. I bilsaker inngår kjøperen en avtale med selgeren om å overta bilen mot et vederlag. Dersom...

Read More