2 min read

Heving av kjøp ved kollisjonskade

Heving av kjøp ved kollisjonskade

Kollisjonsskadet bil – kan du kreve kjøpet hevet? 

Kjøper du en bil som viser seg å være tidligere kollisjonsskadet kan dette gi grunnlag for heving dersom selger ikke har opplyst om skadene. Det er fullt mulig å selge en bil som er kondemnert, men dette forutsetter at selger har gitt informasjon til kjøper om at bilen har vært utsatt for skader. Har selger holdt tilbake opplysninger om kollisjonsskadene eller prøvd å skjule dem kan dette utgjøre en mangel som kan gi grunnlag for heving. 

Hva sier loven?

Ansvar for tilbakeholdte opplysninger som utgjør en mangel er forankret i forbrukerkjøpsloven § 16 og kjøpsloven § 18. Fellesnevneren for å kunne fremme krav ved tilbakeholdte opplysninger etter både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven er følgende: 

  • Det må dreie seg om opplysninger som selger burde kjenne til. Det stilles ikke krav til at selger faktisk kjente til forholdene, men det påfører selger et ansvar om å skaffe seg tilstrekkelig informasjon om bilen. 
  • Videre stilles det krav til at det må gjelde opplysninger kjøper hadde grunn til å få. Dette beror på en konkret vurdering av hvilke opplysninger det med rimelighet kan forventes gis fra selger. 
  • De manglende opplysningene må antas å ha innvirket på kjøpet. Dersom kollisjonsskaden ikke har hatt noe å si for kjøpet vil det ikke være aktuelt å fremme et hevingskrav. 

Det er viktig å være klar over at loven er skjønnsmessig og at vilkårene for hvorvidt opplysningsplikten er brutt må vurderes konkret i hver enkelt sak. Er det opplyst at bilen er velholdt, gjennomgått og pent brukt er dette markedsføring som indikerer at bilen er i god stand. Dersom bilen likevel viser seg å være kondenmert og dette ikke er opplyst om, vil det kunne tale for opplysningssvikt fordi kjøper kan forvente en viss standard. Er det derimot opplyst om at bilen er i dårlig stand, godt brukt eller selges som den er kan kjøper forvente mindre. Hvorvidt det foreligger mangel grunnet opplysningssvikt må derfor vurderes konkret sett i lys av forholdene. 

Dine rettigheter – hvilke krav kan du fremme? 

Har selger holdt tilbake opplysninger om kollisjonsskader og dette må antas å ha innvirket på kjøpet foreligger det en mangel i lovens forstand. I tilfeller hvor det foreligger en mangel har du som kjøper rett til å blant annet kreve prisavslag, retting eller heving. 

Heving av bilkjøpet  innebærer  at du leverer tilbake bilen mot betalingssummen i retur. Det er imidlertid viktig å være klar over at terskelen for å heve et kjøp er relativt høy. Dette fordi heving anses som en svært inngripende misligholdsbeføyelse og kun brukes i de tilfeller hvor alternativer som retting, prisavslag og erstatning ikke er tilstrekkelig. 

De fleste biler som kjøpes brukt vil ha antydning til bruksmerker og mindre riper/bulker. Dersom skadene dreier seg om mindre skader vil ikke dette være grunnlag for heving selv om skadene ikke er opplyst om. I slike tilfeller vil det som oftest være tilstrekkelig at kjøper får et prisavslag eller kan kreve retting av skadene. 

Grensen for hva som danner grunnlag for heving må avgjøres på bakgrunn av bilens alder, kjørelengde og hvilke opplysninger som er gitt i forkant av kjøpet. I rettspraksis er det gitt uttrykk for at selger må opplyse om det reelle skadeomfanget når skaden er av et visst omfang. Dette indikerer at kollisjonsskadene må være av betydelig grad for å kunne være grunnlag for heving. Ønsker du heving av kjøpet må du fremme krav mot selger innen rimelig tid etter du oppdaget feilen. Du kan lese mer om reklamasjon her: 

Trenger du bistand?

Har du kjøpt bil som har vært kollisjonsskadet og er usikker på dine rettigheter anbefaler vi deg å ta kontakt for en vurdering av hvorvidt du bør gå videre med saken. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har lang erfaring med kjøpsrettslig tvister og bistår deg gjerne med å ivareta dine rettigheter. Har du spørsmål kan du ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

Angrerett ved kjøp av bruktbil

Angrerett ved kjøp av bruktbil

Har du bestilt bil fra en forhandler som opptrer som næringsdrivende, gir forbrukerkjøpsloven deg rett til å avbestille kjøpet frem til levering...

Read More
Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bruktbil

Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bruktbil

Ved kjøp av bruktbil har kjøper undersøkelsesplikt av bilen ved overtakelse på lik linje som at selger har opplysningsplikt. Dette innebærer at...

Read More
Kjøp av bruktbil - Dette må du vite

Kjøp av bruktbil - Dette må du vite

Kjøp av bruktbil kan være både effektiv og lønnsomt, men i noen tilfeller kan det også by på utfordringer. Denne artikkelen vil gi deg et lite...

Read More