1 min read

Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bruktbil

Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bruktbil

Ved kjøp av bruktbil har kjøper undersøkelsesplikt av bilen ved overtakelse på lik linje som at selger har opplysningsplikt.  Dette innebærer at kjøper skal foreta en undersøkelse av eventuelle mangler og gi selger beskjed innen rimelig tid dersom det foreligger feil. Unnlater kjøper å undersøke bilen og det foreligger en mangel som kunne vært oppdaget ved undersøkelse, vil dette kunne medføre at reklamasjonskrav går tapt. 

Rettslig regulering 

 Etter kjøpsloven § 20 kan kjøper ikke gjøre gjeldende mangler han kjente til eller burde ha oppdaget ved kjøpet. Dette illustrerer at kjøper har en undersøkelsesplikt. Dersom kjøperen ønsker å påberope seg reklamasjon fore mangler, er dette betinget av at det gjelder mangler du ikke med rimelighet burde ha oppdaget ved undersøkelse. 

Kjøpt bil usett – hva gjelder? 

Undersøkelsesplikten er imidlertid ikke til hinder for å kjøpe en bruktbil usett. Undersøkelsesplikten stiller ikke krav til at du må undersøke, men det pålegger en plikt i de tilfeller du ønsker å reklamere og hvor mangelen kunne eller burde vært oppdaget ved undersøkelse. Det er derfor mulig å kjøpe en bil usett, men dette innebærer at kjøper bærer risikoen når det gjelder mangler som burde vært oppdaget. 

Ettersom selger har opplysningsplikt stilles det ikke krav til at kjøper skal etterprøve de opplysningene selgeren har gitt. Undersøkelsesplikten retter seg mot de forhold som ikke er opplyst om og som kunne eller burde vært oppdaget. Det kan her sies at undersøkelsesplikten dreier seg om at det kreves en viss aktsomhet fra kjøpers side.  

Reklamasjon

Reklamasjonsfristen etter kjøpsloven er to år.  Undersøker du bilen og oppdager en mangel må du reklamere innen rimelig tid. Det er viktig å være klar over at reklamasjonsfristen begynner å løpe fra det tidspunktet du oppdaget eller burde oppdage mangelen, og at undersøkelsen derfor er svært viktig. Dersom det går for lang tid før du foretar undersøkelsen eller før du gir beskjed til selger, vil du miste reklamasjonsretten. Det er derfor viktig å være klar over reklamasjonsfristen og at den begynner å løpe fra mangelen ble eller burde blitt oppdaget. 

Trenger du bistand? 

Har du spørsmål angående undersøkelsesplikt eller reklamasjon kan vi i advokatfirmaet Molteberg Nilsen hjelpe deg. Vi har lang erfaring innen kjøpstvister og bistår deg gjerne i din sak. Ta kontakt for en kuforpliktende samtale dersom du har spørsmål. 

Kjøp av bruktbil - Dette må du vite

Kjøp av bruktbil - Dette må du vite

Kjøp av bruktbil kan være både effektiv og lønnsomt, men i noen tilfeller kan det også by på utfordringer. Denne artikkelen vil gi deg et lite...

Read More
Kjøpt importert bruktbil? Dette må du vite!

Kjøpt importert bruktbil? Dette må du vite!

Stadig flere kjøper importert bruktbil i Norge. Mange velger å importere bruktbil ved hjelp av norske bruktbilforhandlere. Uansett hvordan bilkjøpet...

Read More
Heving av kjøp ved kollisjonskade

Heving av kjøp ved kollisjonskade

Kollisjonsskadet bil – kan du kreve kjøpet hevet?

Read More