3 min read

Angrerett ved kjøp av bruktbil

Angrerett ved kjøp av bruktbil
Angrerett ved kjøp av bruktbil
4:57

Har du bestilt bil fra en forhandler som opptrer som næringsdrivende, gir forbrukerkjøpsloven deg rett til å avbestille kjøpet frem til levering skjer. Bilkjøpet kan ikke avbestilles etter at kjøretøyet er levert. Ved kjøp fra privatperson har man som hovedregel ingen rett til å avbestille kjøpet og man har heller ingen angrerett. 

Hvilken lov regulerer bruktbilkjøp?  

I kjøpsavtaler er det to lover som kan komme til anvendelse. Vi har kjøpsloven og vi har forbrukerkjøpsloven.  

Forbrukerkjøpsloven regulerer de salgstilfeller hvor avtalen består av en forbruker og en aktør som opptrer i næringsvirksomhet, typisk i tilfeller hvor privatpersoner inngår kjøpsavtaler med profesjonelle parter.  

Mens forbrukerkjøpsloven i større grad retter seg mot de situasjoner hvor det er behov for ekstra vern av den ene parten, gjelder kjøpsloven i de tilfeller hvor partene anses å være likestilt. Typiske forhold som reguleres i kjøpsloven er kjøpsavtaler mellom to næringsdrivende eller to private parter.    

Når det gjelder kjøp av bruktbil kan dette foregå på flere arenaer og derfor er det viktig å være klar over at hvilken lov som kommer til anvendelse kan variere. Kjøpet kan skje mellom en privat part og en bruktbilforhandler eller mellom to private parter. Er du privatperson og kjøper bruktbil gjennom en bilforhandler som opptrer i næringsvirksomhet er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse og kjøper du av en privat part vil det være kjøpslovens regler som gjelder. Det er viktig å være klar over at hvilken lov som gjelder ditt tilfelle, vil kunne ha betydning for rettighetene dine.  

Har du angrerett ved kjøp av bruktbil?  

Mange tvister i forbindelse med bruktbilkjøp dreier seg om angrerett. Mange ønsker å angre på kjøpet og lurer derfor på om dette er lovregulert.  

Verken forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven gir en lovfestet rett til å angre et kjøp. Det vil her være avtalen mellom kjøper og selger som er det sentrale og hvorvidt angrerett er inntatt i kontrakten. Fremgår det av avtalen at du har angrerett eller en avbestillingsperiode vil du naturligvis kunne angre kjøpet. Er kontrakten mangelfull når det gjelder angrerett eller spesifikt uttrykker at kjøpet ikke kan angres, er utgangspunktet at avtalen skal holdes.  

Kjøper du av en bruktbilforhandler er det likevel et lite smutthull i forbrukerkjøpsloven som gir deg rett til å avbestille før bilen er levert. Denne retten er imidlertid avskåret dersom du har overtatt bilen og det er viktig å merke seg at selgeren kan kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen. 

Vi har skrevet mer utfyllende om angrerett her.

Hvilke andre alternativer har du som kjøper?  

Dersom du ikke har angrerett, er alternativet å heve kjøpet gjennom å fremme et hevingskrav mot selger. Dette vil imidlertid avhenge av at det foreligger en mangel. 

En mangel innebærer at bilen har en vesentlig feil eller at bilens stand avviker fra det som er avtalt. Det sentrale vil være om bilen samsvarer med kjøpers berettigede forventning ut fra hvilke forventninger man med rimelighet kan ha til bilen. Ved kjøp av bruktbiler er det klart at kjøpers forventning ikke kan være lik som ved kjøp av en ny bil, og forventningene må derfor tilpasses. Hvilke forventninger en kan stille beror på en konkret vurdering av bilens stand, pris og alder.  

Det er viktig å merke seg at selgers brudd på opplysningsplikt også vil være grunnlag for heving. Har selger tilbakeholdt viktige opplysninger eller opplyst om forhold ved bilen som ikke stemmer vil det foreligge brudd på opplysningsplikten. Slike tilfeller vil etter en konkret vurdering kunne gi grunnlag for heving.  

Dersom du ikke når frem med kravet om heving kan det være verdt å merke seg at du kan kreve prisavslag, retting av feilen eller omlevering. Dette forutsetter at du reklamerer innen rimelig tid. Har du kjøpt en bil du ønsker å reklamere på, men oversitter reklamasjonsfristen er det viktig å merke seg at du kan miste kravet mot selger. 

Les mer om: Heving av bilkjøp

Les mer om: Kjøp av bil – reklamasjon

 

Trenger du bistand?  

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS har lang erfaring innen kjøp og kontraktsrett og har bistått i et stort antall saker om kjøp og heving av bruktbiler. Vi hjelper deg gjerne dersom du har spørsmål knyttet til kjøpsavtalen, heving eller reklamasjon. Ikke nøl med å ta kontakt!  

Benytter du deg av retten til avbestilling, kan ikke selger fastholde kjøpet og kreve betaling for bilen. Dersom du trekker deg fra kjøpet før bilen er levert, er det imidlertid viktig å merke seg at selger kan kreve et avbestillingsgebyr eller erstatning for tap som følger av avbestillingen. Denne erstatningen kan fort bli høy, og det vil derfor ikke nødvendigvis lønne seg å avbestille kjøpet fremfor å få bilen levert.

Bruktbilgaranti - Dette må du vite

Bruktbilgaranti - Dette må du vite

Bruktbiler selges ofte med en type garantiordning. Vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen erfarer at mange er usikre på rekkevidden av...

Read More
Kjøp av bruktbil - Dette må du vite

Kjøp av bruktbil - Dette må du vite

Kjøp av bruktbil kan være både effektiv og lønnsomt, men i noen tilfeller kan det også by på utfordringer. Denne artikkelen vil gi deg et lite...

Read More
Kjøpt importert bruktbil? Dette må du vite!

Kjøpt importert bruktbil? Dette må du vite!

Stadig flere kjøper importert bruktbil i Norge. Mange velger å importere bruktbil ved hjelp av norske bruktbilforhandlere. Uansett hvordan bilkjøpet...

Read More