2 min read

Angrerett ved kjøp av bil

Angrerett ved kjøp av bil

Rettslig regulering 

Kjøper du bil som privatperson av en forhandler som opptrer i næringsvirksomhet, typisk en billeverandør eller et bilverksted er det i utgangspunktet forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse.  

Mange tenker gjerne at angrerettloven gir en angrefrist ved kjøp, men her er det viktig å merke seg at angrerettloven kun kommer til anvendelse i de tilfeller hvor kjøpet blir gjort på nett eller utenfor virksomhetens faste utsalgssted. Bestiller du en bil på nett vil du være beskyttet av angrerettlovens angrefrist på 14 dager.  Dette forutsetter at du verken har prøvekjørt bilen, signert kontrakt hos forhandler eller gjort forhandlinger om avtalen fysisk i forretningslokalet i forkant av nettbestillingen.  

Andre artikler om angrerett:

Der biler selges utelukkende ved fjernkommunikasjon eller uten mulighet for prøvekjøring vil kjøper ha angrerett, men ettersom de fleste bilkjøp skjer ved at kjøper har oppsøkt forhandler vil en stort sett være avskåret fra å kunne påberope seg angrerettloven. Det vil derfor være forbrukerkjøpslovens regler som er sentrale.  

Har du angrerett ved bilkjøp hos forhandler etter forbrukerkjøpsloven?  

Det er viktig å merke seg at forbrukerkjøpsloven ikke gir en lovfestet rett til å angre kjøp. Det vil her være avtalen mellom kjøper og selger som er det sentrale og hvorvidt angrerett er inntatt i kjøpekontrakten. Fremgår det av avtalen at du har angrerett eller avbestillingsperiode vil du naturligvis kunne angre kjøpet. Dersom kontrakten er mangelfull når det gjelder angrerett eller spesifikt uttrykker at kjøpet ikke kan angres, er utgangspunktet at avtalen skal holdes.  

Unntak  

Dersom angrerett ikke er inntatt i kjøpsavtalen er det likevel slik at forbrukerkjøpsloven som gir deg rett til å avbestille før bilen er levert. Retten innebærer at du kan avbestille bilen frem til den er levert. Det er riktignok verdt å merke seg at retten kan utløse et erstatningsansvar for de utgifter selger har påtatt seg i forbindelse med bestillingen og det kan i mange tilfeller bli kostbart å benytte seg av unntaket.  

Hvilke andre alternativer har du som kjøper?  

Dersom du ikke har angrerett er det viktig å være klar over at du vil kunne fremme hevingskrav mot selger dersom bilens stand ikke er i samsvar med avtalen eller hvor det foreligger feil på bilen. Slike forhold vil utgjøre mangler som kan være grunnlag for heving dersom mangelen ikke er uvesentlig. At mangelen ikke må være uvesentlig innebærer at den må være av en viss alvorlighetsgrad for å kunne gi grunnlag for heving.  

Det sentrale i vurderingen av hvorvidt det foreligger en mangel vil være om bilen samsvarer med kjøpers berettigede forventning ut fra hvilke forventninger man med rimelighet kan stille. Dette beror på en konkret vurdering av bilens stand, pris og alder. Ved kjøp av en ny bil vil det naturligvis kunne forventes mer enn ved bruktbilkjøp.  

Det er viktig å merke seg at selgers brudd på opplysningsplikt også vil utgjøre en mangel. Har selger tilbakeholdt viktige opplysninger eller opplyst om forhold ved bilen som ikke stemmer vil det foreligge brudd på opplysningsplikten. Slike tilfeller vil kunne gi grunnlag for heving.  

Dersom du ikke når frem med kravet om heving kan det være verdt å merke seg at du også kan kreve prisavslag, retting av feilen eller omlevering, forutsatt at du reklamerer innen rimelig tid etter du oppdager feilen. Har du kjøpt en bil du ønsker å reklamere på, men oversitter fristen kan du miste kravet mot selger. Ved bilkjøp hos forhandler gir forbrukerkjøpsloven deg mulighet til å reklamere på feil som blir avdekket opptil 5 år etter overtagelse. Feilen må ha vært tilstede på tidspunktet du overtok bilen.  

Du kan lese mer om reklamasjon

Trenger du bistand av advokat i en bilsak?  

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS har lang erfaring innen kjøps- og kontraktsrett og har bistått i et stort antall saker om kjøp og heving av biler. Vi hjelper deg gjerne dersom du har spørsmål knyttet til kjøpsavtalen, heving eller reklamasjon.  

Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Det hender at bilen eller båten må leveres inn på verksted til reparasjon. Et vanlig spørsmål er hva som skjer dersom arbeidet er forsinket eller der...

Read More
Heving av kjøp ved kollisjonskade

Heving av kjøp ved kollisjonskade

Kollisjonsskadet bil – kan du kreve kjøpet hevet?

Read More
Erstatning etter kjøp av bil

Erstatning etter kjøp av bil

Har du opplevd at bilen din har en feil eller mangel, eller at den ble levert for sent av selger i forhold til det som ble avtalt? Hvis svaret er ja,...

Read More