3 min read

Fuktskadet bobil - Hvilke rettigheter har du?

Fuktskadet bobil - Hvilke rettigheter har du?
Fuktskadet bobil - Hvilke rettigheter har du?
4:56

Det er ikke uvanlig at bobiler får fuktskader etter et par års bruk. I mange tilfeller opplever likevel bobilkjøpere at fuktskadene er større enn hva det ble forespeilet på kjøpstidspunktet. Fukt kan medføre at bilens verdi blir forringet og reparasjon kan i mange tilfeller være kostbart. 

Artikkelen vil gi deg svar på hvilke rettigheter du har ved fuktskadet bobil og hvordan du kan fremme krav overfor selger.  

Bobil kjøpt fra privatperson eller forhandler – Rettslig regulering

Hvorvidt du har kjøpt bobil av bruktbilforhandler eller privatperson vil være avgjørende når det gjelder hvilken lov som kommer til anvendelse. Kjøper du bruktbil av en forhandler som opptrer i næringsvirksomhet regnes dette som et forbrukerkjøp. I slike tilfeller er det forbrukerkjøpslovens regler som gjelder. Lovens hensikt er å verne om privatpersoner som forbrukere og skal gi økt trygghet og bedre rettigheter ved kjøp fra næringsdrivende. 

Mens forbrukerkjøpsloven i større grad retter seg mot de situasjoner hvor det er behov for ekstra vern av den ene parten, gjelder kjøpsloven i de tilfeller hvor partene anses å være likestilt. Typiske forhold som reguleres i kjøpsloven er kjøpsavtaler mellom to næringsdrivende, eller to private parter.

Kjøp av bobil kan skje både hos forhandler og av privatperson. Det er derfor viktig å være klar over hvilken lov som gjelder i ditt tilfelle fordi dette kan ha betydning for reklamasjonsrettighetene dine. 

Reklamasjon ved fuktskader

Et reklamasjonskrav er betinget av at det foreligger en mangel ved bobilen. 

Har bilen fuktskader og dette utgjør en mangel er det viktig at du reklamere i tide gjennom å fremme krav mot selger. I forbrukerkjøpsloven er reklamasjonsfristen to måneder fra du oppdager mangelen, mens den totale reklamasjonsfristen er på fem år.  I kjøpsloven stilles det også krav til at kjøper reklamerer innen rimelig tid, men i slike tilfeller vil det vurderes konkret om reklamasjonskravet er fremmet i tide. 

Det er viktig å være klar over at du kan miste retten til å reklamere dersom du venter for lenge. Vi ser ofte at kjøper venter med å reklamere til skaden har vært utredet av et verksted.  Risikoen ved å ikke gi beskjed til selger før etter bobilen er tilbake fra verksted er at du kan tape kravet på prisavslag, heving eller erstatning. Dette fordi det ofte i slike tilfeller tar for lang tid og reklamasjonskravet ikke fremmes innen rimelig tid. Det er derfor svært viktig at du gir selger melding om forholdene med en gang du oppdager at noe kan være galt. På denne måten beholder du reklamasjonsretten. 

Dersom du ønsker å reklamere på fuktskader er det tilstrekkelig å gi selger beskjed om at du ønsker å gjøre mangelen gjeldende. Dette fordi selger på et tidlig tidspunkt skal få mulighet til å undersøke bilen og evt. foreta retting av fuktskaden. Har du pådratt deg ekstrakostnader i forbindelse med reparasjoner osv. er det anbefalt å ta vare på kvitteringer o.l slik at dette eventuelt kan bli erstattet dersom du når frem med reklamasjonskravet. 

Hva om selger har solgt bilen «som den er»?

På bruktbilmarkedet er det ikke uvanlig at campingvogner og bobiler blir solgt med et «solgt som den er»-forbehold. Forbeholdet gjør det lettere for selger å fraskrive seg ansvar og gjør terskelen for å fremme reklamasjonskrav høyere. Har du kjøpt en bobil med fuktskader og et solgt som det er forbehold tror mange at de er avskåret fra å kunne reklamere. Etter loven kan imidlertid ikke selger fraskrive seg alt ansvar. Det kan i enkelte tilfeller være forhold ved bobilen som likevel gir rett til å fremme reklamasjonskrav. 

Dette kan være forhold som at selger har unnlatt å gi opplysninger om bobilen, eller gitt uriktige opplysninger. Dette gjelder også i tilfeller hvor bobilen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde rimelig grunn til å forvente sett i lys av kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Hva som gir grunnlag for å reklamere til tross for at bobilen er solgt som den er må vurderes konkret i hvert tilfelle. Men en gylden huskeregel er at du alltid kan reklamere dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn det som er å forvente. 

Hva om selger har opplyst om fuktskader? 

Selv om selger har opplyst om fuktskader kan det likevel fremmes reklamasjonskrav dersom fuktighet i bobilen viser seg å være større enn hva som er opplyst. Oppstår det store skader og skaden utvikler seg kan dette være grunnlag for retting, erstatning, prisavslag eller heving. 

Trenger du bistand? 

Har du spørsmål i forbindelse med fuktskader og  reklamasjon på bobil? Vi i advokatfirmaet Molteberg Nilsen har lang erfaring innen kjøpstvister med bil og hjelper deg gjerne. 

Heving av bilkjøp

Heving av bilkjøp

Utgangspunktet etter norsk rett er at avtaler skal holdes. I noen tilfeller er det likevel behov for å gjøre unntak fra regelen og oppheve avtaler....

Read More
Bilen er solgt rimelig - Hvilke rettigheter har du?

Bilen er solgt rimelig - Hvilke rettigheter har du?

I norsk rett er det avtalefrihet når det gjelder inngåelse av kjøpsavtaler, noe som åpner for at kjøper og selger fritt kan avtale pris og vare seg...

Read More
Forskjell på garanti og rettigheter etter loven

Forskjell på garanti og rettigheter etter loven

Når du kjøper en vare eller tjeneste, er det viktig å forstå forskjellen på garanti og rettigheter etter loven. Mange forbrukere forveksler disse...

Read More