2 min read

Forskjell på garanti og rettigheter etter loven

Forskjell på garanti og rettigheter etter loven
Forskjell på garanti og rettigheter etter loven
3:39

Når du kjøper en vare eller tjeneste, er det viktig å forstå forskjellen på garanti og rettigheter etter loven. Mange forbrukere forveksler disse begrepene, men de representerer to forskjellige typer beskyttelse. Denne artikkelen gir deg en grundig gjennomgang av begge, slik at du kan gjøre informerte valg og vite hva du kan kreve hvis noe går galt.

Garanti

En garanti er en frivillig ytelse fra selger eller produsent som gir deg bedre rettigheter enn de du har etter loven. Garantier kan variere mye i innhold og varighet, men felles for dem er at de tilbyr en ekstra beskyttelse utover lovens krav. For eksempel kan en garanti gi deg rett til gratis reparasjon eller erstatning av produktet i en bestemt periode. Mange elbiler har for eksempel garantier på batteriet som varer i opptil 8 år, selv om den lovbestemte absolutte reklamasjonsfristen er på 5 år dersom bilen er kjøpt fra forhandler (forbrukerkjøp).

En garantiavtale fastsetter vilkårene for når og hvordan reparasjoner eller erstatninger kan kreves. Disse vilkårene er vanligvis gunstigere enn det som er fastsatt i forbrukerkjøpsloven. For eksempel kan en produsent garantere at en vare vil fungere feilfritt i  en gitt periode, noe som gir forbrukeren rett til reparasjon eller erstatning uten kostnad innenfor denne perioden, uavhengig av reklamasjonsretten etter loven.

Rettigheter etter loven (reklamasjon)

Reklamasjonsretten er en lovfestet rettighet som gir deg mulighet til å klage på feil eller mangler ved en vare eller tjeneste. Denne retten gjelder uavhengig av om det foreligger en garanti eller ikke. Ved reklamasjon må du reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen. Hva som anses som "rimelig tid" kan variere, men i praksis betyr det ofte innen to måneder.

Loven opererer med både relative og absolutte frister. Den relative fristen betyr at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Den absolutte fristen gir en endelig tidsramme for hvor lenge du kan klage på en vare.

For varer som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er den absolutte reklamasjonsfristen fem år. For andre varer er fristen to år. Det betyr at hvis du oppdager en mangel etter tre år på et produkt som er ment å vare i fem år, kan du fortsatt reklamere så lenge du gjør det innen rimelig tid etter oppdagelsen.

Sammenligning

Forskjellen mellom garanti og reklamasjon ligger hovedsakelig i omfanget og varigheten av rettighetene. Reklamasjon er en minimumsrettighet gitt ved lov, og kan ikke avtales bort til skade for forbrukeren. Dette betyr at selv om en garanti skulle gi dårligere vilkår enn reklamasjonsretten, vil reklamasjonsretten alltid gjelde.

En garanti er derimot en frivillig tilleggstjeneste som kan gi deg bedre vilkår enn loven. For eksempel kan en garanti gi deg rett til å få reparert en vare gratis selv etter at den lovbestemte reklamasjonsfristen har utløpt. Garantiavtaler kan også dekke flere typer feil eller mangler enn det som er dekket av loven. Dette gir en ekstra trygghet for forbrukeren, spesielt for produkter med høy verdi eller kompliserte tekniske komponenter.

Avslutning

Å forstå forskjellen mellom garanti og reklamasjon er essensielt for å ivareta dine rettigheter som forbruker. Hvis du opplever problemer med en vare eller tjeneste, bør du først sjekke om det foreligger en garanti som kan dekke feilen. Hvis ikke, kan du bruke din lovfestede reklamasjonsrett. Ved tvil eller behov for ytterligere veiledning, anbefales det å ta kontakt med en advokat eller forbrukerrådet for hjelp.

Nøkkelord for artikkelen: Forskjell på garanti og rettigheter etter loven, feil eller mangler, må reklamere innen rimelig tid, gjøre gjeldende, prisavslag, heving eller erstatning, bedre rettigheter, ta kontakt, vesentlig lenger, rett til å klage, feil eller mangel, ta saken, foreligger en mangel, to eller fem år, absolutt reklamasjonsfrist, reklamerer innen rimelig tid, velge å gi oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, få tilbud, ment å vare, vesentlig, to måneder, relative reklamasjonsfristen.

Bruktbilgaranti - Dette må du vite

Bruktbilgaranti - Dette må du vite

Bruktbiler selges ofte med en type garantiordning. Vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen erfarer at mange er usikre på rekkevidden av...

Read More
Når kan bilkjøpet heves

Når kan bilkjøpet heves

Heving av kjøp vil si at partenes forpliktelser etter avtalen faller bort og nullstilles. Dette innebærer at du som kjøper leverer tilbake bilen mot...

Read More
Fuktskadet bobil - Hvilke rettigheter har du?

Fuktskadet bobil - Hvilke rettigheter har du?

Det er ikke uvanlig at bobiler får fuktskader etter et par års bruk. I mange tilfeller opplever likevel bobilkjøpere at fuktskadene er større enn hva...

Read More