2 min read

Rettshjelpsdekning - Hva dekker bilforsikringen?

Rettshjelpsdekning - Hva dekker bilforsikringen?
Rettshjelpsdekning - Hva dekker bilforsikringen?
3:22

Dersom man står overfor en juridisk tvist på det sivilrettslige området, vil det være flere muligheter til å få advokatbistand dekket. Har du forsikret et objekt kan du under rettshjelpsforsikring få dekning for utgiftene til advokat. 

I det følgende gis en oversikt over spørsmål knyttet til når du som privatperson i en sivil sak kan ha krav på å få advokatbistand dekket. 

Hva er rettshjelpsdekning?

Rettshjelpsdekning er en type forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand i forbindelse med rettslige tvister. Rettshjelpsdekning er innbakt i de forsikringer du som privatperson eller din arbeidsgiver har etablert. 

Det er vanlig at forsikringer som forsikrer et objekt har rettshjelpsdekning. Eksempler på ordinære forsikringer er bilforsikring, innboforsikring eller båtforsikring. Rettshjelpsdekningen under hver av disse forsikringene vil som hovedregel være begrenset til tvister knyttet til det objektet som er forsikret på ordinært vis. Rettshjelpsdekningen under bilforsikring vil eksempelvis være begrenset til tvister som berører bilen. 

Hva er en «tvist»? 

For å få rettshjelpsdekning er det et vilkår at det foreligger en tvist. En tvist innebærer at en person har fremsatt krav mot en annen person eller et selskap, og at kravet er bestridt helt eller delvis. Det er tilstrekkelig at det foreligger en uenighet som går ut over å bære preg av en forhandlingssituasjon, og det er ikke krav om at saken går for retten. Videre er det ingen formelle krav til avslaget. Passitivitet fra motparten kan dessuten i enkelte tilfeller medføre at det foreligger en tvist. 

Tvistesummens størrelse 

Forsikringssummens størrelse vil variere fra hvert forsikringsselskap. Vanligvis vil forsikringen gjennom forsikringsselskapet dekke utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner med en sum inntil kr 80 000 eller kr 100 000. Rettshjelpsdekningen er likevel begrenset til tvistesummen, herunder den økonomiske interessen i saken. 

Rettshjelpsdekningen har vanligvis en egenandel på mellom kr 3 000 og kr 6 000. Etter fradrag av egenandel betales det normalt 20 % av kostandene, mens forsikringsselskapet dekker 80 % av kostnadene. 

Reklamasjon 

Mange tvister oppstår som følge av kjøp og salg av bil. Særlig kan uenighet oppstå i tilknytning til reklamasjon og reklamasjonsfrister. Retten til å fremsette krav ved mangler forutsetter at kjøperen har foretatt en gyldig reklamasjon, jf. forbrukerkjøpsloven § 27 og kjøpsloven § 32. 

Bruk av advokat – en mer profesjonell prosess 

Dersom du står overfor en tvist som har med bil å gjøre, for eksempel reklamasjon, anbefaler vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen å engasjere en advokat. Advokaten vil bistå med å undersøke om du har rett til å få dekket advokatbistand i den aktuelle tvisten, samt melde inn krav om dekning til det aktuelle forsikringsselskap. 

Bistand i din sak? 

Bilforsikringssaker byr ofte på kompliserte spørsmål og vurderinger. Våre advokater har lang og bred erfaring med å behandle slike saker. Du kan sende oss en henvendelse eller ta kontakt med oss her for bistand fra et dyktig team! 

Bruk av advokat i kjøpstvister

Bruk av advokat i kjøpstvister

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har spesialisert seg på problemstillinger rundt kjøp og salg av bil. Våre advokater har bred erfaring og kunnskap om...

Read More
Forsinket levering av bilen - Hvilke rettigheter har kjøper?

Forsinket levering av bilen - Hvilke rettigheter har kjøper?

Kjøpsretten omfatter alle kjøp av varer eller tjenester. I bilsaker inngår kjøperen en avtale med selgeren om å overta bilen mot et vederlag. Dersom...

Read More
Bil solgt som den er

Bil solgt som den er

Hver dag kjøpes og selges biler med såkalte «as-is»-klausuler eller også omtalt som «solgt som den er»-forbehold. Hva betyr det at bilen er «solgt...

Read More