Våre Biladvokater hjelper deg

Bil kjøpt fra forhandler eller privatperson

Bilkjøp kan foregå på flere arenaer og selger kan være både en profesjonell bilforhandler eller en privatperson. Denne artikkelen gir deg et innblikk i hva som er viktig å være klar over ved bruktbilkjøp og gir en oversikt over forskjellene mellom kjøp hos forhandler og kjøp fra privatperson. 

Rettslig regulering 

Den viktigste forskjellen mellom kjøp fra privatperson og forhandler er hvilken lov som kommer til anvendelse. Kjøper du bil fra en forhandler som opptrer i næringsvirksomhet er det forbrukerkjøpslovens regler som skal brukes. Kjøper du derimot bil fra en privatperson vil det være kjøpsloven som er rettslig grunnlag. Forskjellen mellom de to lovene er at forbrukerkjøpsloven gir kjøper et bedre vern enn kjøpsloven. 

Kjøp hos merkevareforhandler  

Kjøper du bruktbil av en profesjonell merkevareforhandler anses du som forbruker etter lovens regler. Dette innebærer at du er mer beskyttet enn du ville vært etter kjøpsloven fordi det ikke er likevekt i partsforholdet. 

Bruktbilkjøp hos merkevareforhandler vil ofte være det aller tryggeste. Dette fordi merkevareforhandlere stort sett er seriøse og har solid informasjon om bilen og dens stand. Merkevareforhandler har også tilstandsrapporter som er utarbeidet i samsvar med forbrukerrådet dersom forhandler er medlem i Norges Bilbransjeforbud. 

Kjøper de bruktbil hos merkevareforhandler vil bilen også være grundig gjennomgått og mangler vil være rettet. Det er heller ikke uvanlig at forhandler gir garanti på bilen. 

Kjøp hos merkevareforhandler gir derfor mange fordeler, men det er viktig å merke seg at prisen ofte er høyere enn den ville vært hos en bruktbilforretning eller hos en privatperson. 

Kjøp hos bruktbilforhandler 

Velger du å kjøpe bil hos en bruktbilforhandler er det også forbrukerkjøpslovens regler som gjelder. Til forskjell fra kjøp hos merkevareforhandler vil kjøp hos bruktbilforhandler kunne innebære noe større usikkerhet. Dette fordi bilens opplysninger ofte kan være mangelfulle og tilstandsrapportene ikke alltid er korrekt. Det kan derfor være hensiktsmessig å be om tilstandsrapport fra en uavhengig aktør og foreta grundig undersøkelse av bilen selv.  På tross av at det kan være noe større risiko å kjøpe fra bruktbilforhandler enn merkevareforhandler er det ofte rimeligere å kjøpe fra bruktbilforhandler og det er fremdeles en profesjonell aktør. Du vil også være omfattet av forbrukerkjøpslovens regler når det gjelder reklamasjonsrettigheter som gir bedre vern. 

Kjøp fra privatperson 

Gjelder tilfellet et salg mellom to private parter er det kjøpslovens regler som kommer til anvendelse. I slike tilfeller er partene likestilte og det er ikke behov for samme vern av kjøper som det er i forbrukerkjøp. Dette innebærer at det på noen områder stilles strengere krav til kjøper, som for eksempel ved undersøkelsesplikt av bilen. Kjøper du bil av en privatperson er det også svært viktig å få en tilstandsrapport over bilens tekniske stand. Tilstandsrapport vil alltid være hensiktsmessig ved et bruktbilkjøp, men spesielt når kjøpet består av to private parter.

Generelle tips ved kjøp av bruktbil 

  • Få alltid tak i en tilstandsrapport som gir oversikt over bilens tekniske stand 
  • Opprett en kjøpekontrakt 
  • Sjekk garantien 
  • Vær obs på ekstrakostnader – Det vil ofte påløpe ekstra kostnader når du kjøper en bruktbil i forbindelse med f.eks omregistrering. 
  • Prøvekjør bilen og undersøk den grundig før overtakelse 
  • Få serviceheftet til bilen 

Reklamasjon 

Dersom bilen har mangler er det viktig å merke seg at reklamasjonsreglene og hvilke krav du kan fremme mot kjøper er ulik i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.  Begge lovene innehar frister for å reklamere innen rimelig tid etter at kjøper har oppdaget mangelen, men forbrukerkjøpsloven gir en videre tidsfrist enn hva kjøpsloven gir.  Den totale reklamasjonstiden vil etter kjøpsloven være to år og etter forbrukerkjøpsloven 5 år. Du kan lese mer om reklamasjon her. 

Trenger du bistand? 

I kjøpstvister ser vi erfaringsmessig at det kan lønne seg å kontakte advokat tidlig i prosessen.

Har du spørsmål angående kjøp eller reklamasjon av båt har vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen lang erfaring med kjøpsrettslig tvister og bistår deg gjerne. 

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.wpmudev.host
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig