Våre Biladvokater hjelper deg

Bruktbilgaranti – Dette må du vite

Bruktbiler selges ofte med en type garantiordning. Vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen erfarer at mange er usikre på rekkevidden av garantivilkårene, samt hvilke rettigheter man har dersom bilen etter kjøpet viser seg å ha feil eller mangler. I denne artikkelen skal det gis en oversikt over de mest sentrale spørsmålene knyttet til bruktbilgarantier. 

Hva er en garanti? 

En garanti er en avtale mellom kjøper og selger. Gjennom en garantiavtale påtar selger seg ansvaret for å reparere eller erstatte en vare på nærmere fastsette vilkår innenfor en begrenset periode. I tråd med prinsippet om avtalefrihet står selger fritt til å bestemme hvilke vilkår avtalen skal ha, og dermed rekkevidden av garantien. 

  • Du kan lese mer om garantier her (link til «garanti på bil») 

Hva er bruktbilgaranti? 

En bruktbilgaranti er en forpliktelse den næringsdrivende har påtatt seg overfor kjøperen for å garantere for visse forhold ved bruktbilen. Bruktbilgarantien begynner å løpe fra den dagen du kjøper bilen. Varigheten av slike bruktgarantier varierer, men er vanligvis kortere enn nybilgarantiene, eksempelvis 12 måneder og 12 000 kjørte kilometer.

Ved kjøp av bruktbil er det viktig at du undersøker om det fortsatt gjelder en nybilgaranti på bilen. Hovedregelen er nemlig at nybilgaranti følger med bilen ved videresalg, og denne garantien gir deg som kjøper flere rettigheter enn ved bruktbilgaranti. 

Hvem utsteder garantien og hva dekker den? 

Bruktbilgarantiens innhold og rekkevidde fastsettes vanligvis av bilforhandleren i en avtale med kjøperen. Hva bruktbilgarantien omfatter beror på en alminnelig tolkning av vilkårene som er fastsatt i avtalen. Erfaringsmessig ser vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen at mange er usikre når det gjelder hvilke rettigheter man har etter garantiavtalen. Vilkårene kan være kompliserte og utfordrende å tolke. 

Trenger du bistand til å fastsette hva dine rettigheter er etter garantiavtale, kan vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen gi deg råd og veiledning. Ta kontakt her for en kort og uforpliktende samtale med en av våre dyktige advokater! 

Bruktbilgaranti vs. forbrukerkjøpsloven 

En bruktbilgaranti skal gi deg som forbruker utvidede rettigheter i tillegg til de som følger av forbrukerkjøpsloven. En slik rett følger direkte av forbrukerkjøpsloven § 18. Dette kan eksempelvis være lenger klagefrist eller gratis reparasjon for bestemte feil. Dette begrunnes med at forbrukerkjøpsloven er ufravikelig til forbrukerens ugunst, slik at det ikke er lovlig å avtale vilkår som stiller forbrukeren i kjøpsavtaler dårligere enn de ellers ville vært dersom loven kom til anvendelse.  

Oppdager du feil og mangler som etter garantien ikke dekkes av forhandleren, har du dermed likevel minimumsrettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven § 26 bestemmer at forbrukeren i slike tilfeller vil ha rett til å kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning forutsatt at vilkårene for misligholdsbeføyelsene i loven er oppfylt.   

Reklamasjonsreglene etter forbrukerkjøpsloven 

Retten til å fremsette krav ved mangler på bilen forutsetter at kjøperen har foretatt en gyldig og rettidig reklamasjon, jf. forbrukerkjøpsloven § 27. En reklamasjon er en melding til selger om at det foreligger en mangel ved bilen, og at det fremmes krav på grunnlag av mangelen. 

Loven sondrer mellom relativ og absolutt reklamasjonsfrist. Den relative reklamasjonsfristen innebærer at forbrukeren «innen rimelig tid» etter å ha oppdaget eller burde oppdaget mangelen, må reklamere til selgeren. Åpenbare mangler som for eksempel riper eller helt defekte bremser, vil eller burde oppdages relativt raskt uavhengig av om kjøperen er forbruker eller ikke. Kreves det imidlertid store undersøkelser for å oppdage mangelen, kan det gå lenger tid til man reklamerer. Etter forbrukerkjøpsloven vil «rimelig tid» uansett aldri være kortere enn to måneder. 

Den absolutte reklamasjonsfristen innebærer at forbrukeren ikke kan reklamere på feil ved bilen dersom det har gått mer enn fem år siden du overtok bilen.  

Mange opplever at reglene rundt reklamasjonens innhold og frister er kompliserte og vanskelige å få grep om. Konsekvensen av at reklamasjonen ikke har korrekt innhold eller er foretatt etter lovens angitte frister, er at du som kjøper mister retten til å gjøre mangelen gjeldende. Erfaringsmessig ser vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen at det kan lønne seg å la seg bistå med en advokat som har ekspertise i bilsaker. Ta kontakt her for en kort og uforpliktende samtale! 

Bistand i saken? 

Har du spørsmål om bruktbilgaranti, kan du kontakte en av våre dyktige advokater i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen. Våre advokater har lang erfaring og bred kunnskap om bilsaker.  

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig