Våre Biladvokater hjelper deg

Bruk av advokat i kjøpstvister bil

Levering av ny bil

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har spesialisert seg på problemstillinger rundt kjøp og salg av bil. Våre advokater har bred erfaring og kunnskap om kjøpstvister om biler. I denne artikkelen skal vi redegjøre for vanlige spørsmål knyttet til tvister om biler. Har du spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. I mange tilfeller vil du også ha rett til å få dekket advokatbistand gjennom bilforsikringen din.  

Hva er en kjøpstvist?  

En tvist betyr uenighet eller strid.1 At man står overfor en tvist innebærer at en person har fremsatt et krav mot en annen fysisk person eller et selskap, og har dette kravet er bestridt helt eller delvis av motparten. Ved kjøpstvister om bil er kravet som bestrides knyttet til kjøp og salg bil, eksempelvis tvister om å heve kjøpet.  

Har bilen en mangel?  

Ethvert avvik fra det forventede utgjør ikke nødvendigvis en mangel som kjøper kan bygge krav på. En mangel foreligger der det er et konstatert avvik mellom det leverte og det som rimeligvis kan anses som avtalt eller klart forutsatt mellom kjøper og selger. Ved kjøp av bil kan en typisk mangel blant annet være defekte bremseklosser, motorhavari, girkasseproblemer, eller manglende opplysninger om kollisjonsskade eller kortere rekkevidde på elbilen enn det som ble forutsatt. 

Her kan du lese flere relevante artikler:

Dersom det kan konstateres at bilen har en mangel, kan du gjøre gjeldende krav som retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning, jf. kjøpsloven § 30 og forbrukerkjøpsloven § 26.  

Reklamasjon  

For at din rett til å fremsette krav overfor selgeren på grunn av en mangel på bilen skal være i behold, må du reklamere på bilkjøpet. En reklamasjon er en melding til selger fra kjøper om at gjenstanden man har kjøpt er levert for sent eller/og er beheftet med mangler, og at du ønsker å fremsette krav i den forbindelse. Kjøpslovgivingen oppstiller ulike frister for å reklamere på kjøpet. Dersom fristene ikke overholdes, kan du som kjøper miste retten til å fremsette krav som for eksempel prisavslag eller heving.  

Kjøpstvister om bil er ofte kompliserte og tidkrevende. Siden dette kan ta lang tid, så ser vi å engasjere en dyktig advokat med bred erfaring på området kan sikre deg et rettferdig og godt resultat.  

Benytt kontaktskjemaet for en uforpliktende samtale.

Rettshjelpsdekning – forsikringsselskapet ditt kan dekke store deler av kostnaden 

Står du overfor en kjøpsrettslig tvist knyttet til kjøp eller salg av bil er det mulighet for at du kan få dekning til advokatbistand. Dersom du har bilforsikring, kan du under forsikringen få dekket utgiftene til advokat. Det er vanlig at forsikringen dekker en sum  opptil 100.000 kroner for advokatbistand. Rettshjelpsdekningen er likevel begrenset til tvistesummen, det vil si den økonomiske interessen i saken. Det er vanlig at man betaler en fast egenandel på ca. kr 4 000 til 6 0000 og en variabel egenandel på 20 % av kostnadene som overstiger den faste egenandelen. Forsikringsselskapet dekker resten, dvs. 80 % av kostnaden etter den faste egenandelen.   

Bistand i din sak?  

Står du i en kjøpstvist etter kjøp eller salg av bil, og har spørsmål knyttet til mangel ved bilen eller reklamasjon? Da kan du kontakte en av våre dyktige advokater i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen.  

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig