Advokat i kjøpstvister

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har spesialisert seg på problemstillinger rundt kjøp og salg av bil. Våre advokater har bred erfaring og kunnskap om kjøpstvister om biler. I denne artikkelen skal vi redegjøre for vanlige spørsmål knyttet til tvister om biler. Har du spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. I mange tilfeller vil du […]

Undersøkelsesplikt

Undersøkelsesplikt

Undersøkelse i forkant av kjøp  Kjøper bør ved kjøp av bil besiktige og prøvekjøre bilen før kjøpet gjennomføres dersom det er mulig. Man kan ikke reklamere på feil man burde oppdaget ved besiktigelsen eller under prøvekjøringen.  Undersøkelse etter overtagelse Som kjøper har du en undersøkelsesplikt når du overtar bilen. Du må innenfor rimelighetens grenser undersøke […]

Erstatning ved bilkjøp

Erstatning ved bilkjøp

Kompensasjon av utgifter  Har du hatt utgifter som følge av forsinkelse eller mangel, kan du ha rett til å få nødvendige ekstrautgifter erstattet av selger. Du må da som kjøper ha lidt et økonomisk tap, og det er dermed viktig å ta vare på kvitteringer slik at du kan dokumentere utgiftene du har hatt. Erstatning […]

Heving av bilkjøp

Heving av bilkjøp

Kontraktsbrudd I enkelte tilfeller hvor det ikke er tilfredsstillende med retting eller prisavslag, kan du kreve heving av kjøpet. Det må da foreligge et kontraktsbrudd fra selgers side, som gir kjøper rimelig grunn til å si seg løs fra kontrakten. Heving av avtalen innebærer at kjøpekontrakten med selger opphører, og at alle ytelser i forbindelse […]

Prisavslag bilkjøp

Prisavslag bilkjøp

Reduksjon i bilens verdi Hvis mangelen ikke rettes av selger, kan du ha krav på prisavslag. Prisavslaget skal normalt tilsvare reduksjonen i bilens verdi. Motorvognen du har kjøpt (bil, motorsykkel, campingvogn etc.) har en verdireduserende mangel dersom den har en skade eller feil som fører til at den får nedsatt markedsverdi. I særlige tilfeller kan […]

Retting

Retting

Utbedring av feil eller mangel Når du retter et mangelskrav mot selger, må du som regel i første omgang akseptere at selger forsøker å rette opp feilen eller utbedre mangelen. Dette skal skje innen rimelig tid og uten kostnader eller vesentlig ulempe for deg. Selger kan foreta to forsøk på å rette samme mangel. Dersom […]

Reklamasjonsrett bil

Reklamasjonsrett bil

Hva er en reklamasjon? En reklamasjon innebærer at kjøper gir melding til selger om at bilen ikke er i kontraktsmessig stand, og at kjøperen derfor vil gjøre krav gjeldende. Kravet kan gå ut på enten prisavslag, retting, heving eller erstatning. Reklamasjonsfrister Dersom man ønsker å rette krav mot selger på prisavslag, retting, heving eller erstatning, […]

Mangler

Mangler

Har bilen en feil eller mangel?  Din nye bil har en mangel dersom den ikke er i den stand som du kan forvente i henhold til avtalen som er inngått. Er det ikke avtalt noe spesielt, skal bilen være i samsvar med det man normalt kan regne med ut fra bilens alder, bruk, kjørelengde og […]

Bil solgt «som den er»

Bil solgt «som den er»

Forbehold fra selger, og hvilke rettigheter har kjøper? Når man kjøper bil hender det at selger tar forbehold om at bilen selges «som den er». Dette fritar ikke selger fra ethvert ansvar, og du skal ikke måtte akseptere hva som helst. Du kan ha et mangelskrav dersom selger har holdt tilbake opplysninger, selger har gitt […]

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig