Våre juridiske artikler om

Kjøp og salg av bil

Nyhetsbrev påmelding

2 min read

Heving av bilkjøp

Utgangspunktet etter norsk rett er at avtaler skal holdes. I noen tilfeller er det likevel behov for å gjøre unntak fra regelen og oppheve avtaler. Heving av kjøp utgjør et slikt unntak ved at kjøper kan heve kjøpet dersom det foreligger en mangel...

Read More

2 min read

Bruk av advokat i kjøpstvister

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har spesialisert seg på problemstillinger rundt kjøp og salg av bil. Våre advokater har bred erfaring og kunnskap om...

Read More