Våre juridiske artikler om

Kjøp og salg av bil

Nyhetsbrev påmelding

2 min read

Når kan bilkjøpet heves

Heving av kjøp vil si at partenes forpliktelser etter avtalen faller bort og nullstilles. Dette innebærer at du som kjøper leverer tilbake bilen mot pengene i retur.

Read More

2 min read

Heving av kjøp ved kollisjonskade

Kollisjonsskadet bil – kan du kreve kjøpet hevet?

Read More

2 min read

Rettshjelpsdekning - Hva dekker bilforsikringen?

Dersom man står overfor en juridisk tvist på det sivilrettslige området, vil det være flere muligheter til å få advokatbistand dekket. Har du...

Read More

2 min read

Reklamere på arbeid utført av verksted - Hva gjelder?

Det hender at bilen eller båten må leveres inn på verksted til reparasjon. Et vanlig spørsmål er hva som skjer dersom arbeidet er forsinket eller der...

Read More

2 min read

Reklamasjon uten respons fra selger

Har du kjøpt en bruktbil som er påheftet feil og mangler har du rett til å fremme reklamasjonskrav mot selger. Dette er vanlig praksis i...

Read More

2 min read

Bilen er solgt rimelig - Hvilke rettigheter har du?

I norsk rett er det avtalefrihet når det gjelder inngåelse av kjøpsavtaler, noe som åpner for at kjøper og selger fritt kan avtale pris og vare seg...

Read More

2 min read

Bil solgt som den er

Hver dag kjøpes og selges biler med såkalte «as-is»-klausuler eller også omtalt som «solgt som den er»-forbehold. Hva betyr det at bilen er «solgt...

Read More

2 min read

Slik reklamerer du til selger - Reklamasjon av bil

Dersom du oppdager at bilen du har kjøpt har en feil eller mangel har du som kjøper rett til å fremme krav til selgeren. Du kan eksempelvis kreve...

Read More

3 min read

Kjøp av bil - Reklamasjon

Introduksjon til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven regulerer begge kjøpstvister, men kommer til anvendelse på ulike...

Read More

2 min read

Elbil rekkevidde

De siste årene har stadig flere gått til innkjøp av elbiler. I den forlengelse er det flere som opplever at elbilen har en kortere rekkevidde enn...

Read More